Fortfarande tar få mammor och pappor ut föräldrapenning för sitt barn samtidigt. Men det tar alltid tid för reformer att slå igenom, enligt Försäkringskassan.

Sedan den 1 januari i år kan ett barns föräldrar få föräldrapenning samtidigt i upp till 30 dagar under barnets första levnadsår. Reformen är ett led i regeringens, och främst Kristdemokraternas, strävan att ”stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjers valfrihet”. I förarbetena till lagändringen talade regeringen om värdet av att båda föräldrarna har en tidig och nära kontakt med sina barn.

När Försäkringskassan nu presenterar de första uppgifterna om reformens genomslag går det knappast att tala om succé. Till och med juli i år hade 22 000 föräldrar utnyttjat möjligheten att ta ut föräldrapenning samtidigt, så kallade dubbeldagar. Det betyder att 11 000 barn haft båda sina föräldrar hemma samtidigt vid något tillfälle under året. Vilket kan ställas i relation till att det finns omkring 100 000 barn i åldern 0 – 1 år.

– Uttaget ligger på en låg nivå, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson vid Försäkringskassan. Men trenden är att det ökar.

– Det tar alltid tid för nya reformer att slå igenom. Så var det även när kontaktdagarna infördes.

De föräldrar som tar ut dubbeldagar förbrukar det totala antalet dagar med föräldrapenning snabbare, och förkortar alltså den period de kan stanna hemma med sitt barn. Det kan förstås minska viljan att ta ut föräldrapenning samtidigt.

– Men samtidigt brinner många dagar i föräldraförsäkringen inne, påpekar Niklas Löfgren. För vartannat barn som fyller åtta år finns outnyttjade dagar kvar.

Dubbeldagarna motverkas också av en annan av regeringens reformer: jämställdhetsbonusen. Jämställdhetsbonusen innebär att Försäkringskassan betalar ut 50 kronor extra till båda föräldrarna (totalt alltså 100 kronor) för varje dag den förälder som tagit ut minst ledighet stannar hemma med barnet. Eftersom dubbeldagarna inte ger rätt till jämställdhetsbonus missar alltså föräldrarna pengar när de stannar hemma samtidigt. På 30 dubbeldagar kan de förlora maximalt 3 000 kronor före skatt.