När Volvo Lastvagnar i oktober inför ett kvällsskift vid monteringsfabriken i Tuve i Göteborg och hyttfabriken i Umeå sker hela rekryteringen genom bemanningsföretag. Något som facket inte alls gillar.

Enligt Göteborgs-Posten kommer 335 nya jobb att skapas i Göteborg och 150 i Umeå.

Frågan om inhyrning har väckt starka känslor på Umeå-fabriken. I en medlemsomröstning sade 85 procent av IF Metalls medlemmar nej till bemanningsföretag.

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe tycker det är glädjande att Volvo Lastvagnar tar in fler personer i produktionen i Göteborg och Umeå.

– Det är ett positivt problem. Vi har varit med om så mycket nerdragningar genom tiderna. Men utifrån de anställdas situation är det naturligtvis alltid bättre och tryggare med en fast anställning i företaget. Det ger en långsiktighet för individen och för företaget, säger han.

Vid Göteborgsfabriken införs ett kvällsskift, en permanent förändring av verksamheten.

– Då vore det rimligare att bemanna upp med fast personal alternativt kombinera fast anställda med visstidsanställda i stället för att göra ett långsiktigt åtagande mot bemanningsföretag.

TT: Är det ett strukturproblem med sådana anställningar?

– På ett sätt ett är det strukturellt problem, men det hänger ihop med den ökade flexibilitet som krävs av företagen. Det är en oerhört tuff internationell konkurrens. Orderstocken har blivit kortare, vilket gör det svårare med planeringen på personalsidan, säger Anders Ferbe.