Snart halvtid för regeringen och såväl arbetslöshet och sysselsättning har förbättrats sedan valet hösten 2010. Men varken Svenskt Näringsliv eller LO ger särskilt mycket för regeringens jobbpolitik.

– Det är väldigt enkelt att sammanfatta: Fiasko, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om regeringens politik för jobben.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv gör inte heller vågen, men tycker att oppositionen delar regeringspartiernas avsaknad av politik för fler jobb.

– Reformtröttheten avser båda blocken, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Men trots allt, sedan hösten 2010 har arbetslösheten minskat något fram till i somras. Även andelen arbetslösa ungdomar liksom de långtidsarbetslösa har blivit färre. Dessutom har andelen sysselsatta av befolkningen ökat, visar siffror från Statistiska centralbyrån som TT gått igenom.

Men omkring 400 000 utan jobb kallar Karl-Petter Thorwaldsson för massarbetslöshet. Borrar man i siffrorna syns att 80 000 ungdomar är arbetslösa och 70 000 människor har varit utan jobb längre än två år.

– Möjligheten att då komma tillbaka till arbetsmarknaden är väldigt liten, säger Thorwaldsson.

Att siffrorna ändå har förbättrats något sedan hösten 2010 ger han inte mycket för.

– Att man inte kunnat utnyttja konjunkturuppgången är ett fiasko, säger han.

Stefan Fölster är mildare i kritiken och ger beröm för regeringens reformiver de första fyra åren. Bland annat märks en markant uppgång i antalet arbetade timmar, den högsta nivån sedan 1991. Men de senaste två åren har alliansen närmast backat tillbaka, anser han och pekar på sjukreglerna och den pånyttfödda debatten om a-kassan.

– Vad som hänt på arbetsmarknaden senaste tiden är snarast resultatet från förra mandatperioden, säger Fölster.

Både Fölster och Thorwaldsson är för satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande.

– Frågan är så viktig att man inte ska göra partipolitik av det hela, man måste göra något nu, säger LO-basen.