Ännu en skjutning i USA har skördat liv, denna gång dödades sju personer inklusive gärningsmannen under en attack i och utanför en sikhiskt tempel i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

En del bedömare tror att debatten om den stora tillgängligheten på vapen nu kommer att ta fart i USA.

Men frågan är om det verkligen blir så. Uppfattningen att varje människa har rätt att bära vapen är djupt rotad i många amerikaners medvetande och antalet stater som tillåter skarpladdade vapen på allmän plats har ökat under senare tid, inte minskat.

Rätten att alltid vara redo att döda sina medmänniskor står i många fall över debatten om att den stora tillgången på vapen kan innebära en risk.

I amerikansk media förs snarare en debatt om denna risk verkligen existerar eller inte. Det handlar alltså inte om att väga nyttan (?) med att lätt kunna beväpna sig mot risken att även galningar och extremister lätt kan beväpna sig.

Debatten handlar i stället om det över huvud taget finns en koppling mellan tillgängligheten på vapen och risken för attentat.

Där har nu händelserna på Utøya blivit ett argument. I fredliga Norge, med en betydligt strängare vapenlagstiftning än USA, lyckades en ensam gärningsman genomföra en omfattande skjutning.

Insatserna för att förhindra attentat bör alltså sättas in på helt andra plan, hävdar försvararna av dagens vapenlagar. Enligt dem behövs i stället en bättre uppföljning av riskbeteenden på skolor och institutioner, bättre utbildning inom vårdsektorn så att riskbeteenden upptäcks tidigare och inte minst ett krav på större ansvar från föräldrars sida att hålla koll på och uppfostra sina barn och unga.

Efter dödsskjutningarna förra veckan på en biograf i Aurora var det därför inte förvånande att president Obama genast försvarade rätten att bära vapen.

Obamas stab minns säkert den hamstringsvåg av vapen som drog genom USA inför presidentvalet 2008. Orsaken var att republikanerna startat en kampanj där de hävdade att Obama skulle skärpa vapenlagarna om han kom till makten.

Obama fick gång på gång dementera detta för att vinna tillbaka sympatisörer.

Enligt Kitty Kurth, progressiv lobbyist i Chicago, var en liknande kampanj en stor del av förklaringen till att den fackföreningsfientlige guvernören Scott Walker vann en förtroendeomröstning bland befolkningen i Wisconsin tidigare i vår.

– Även fackföreningsanslutna röstade på Scott Walker när de fick höra kampanjen om att ”demokraternas kandidat kommer att ta era vapen ifrån er”, säger hon.

Efter att nu i veckan åter ha försvarat rätten att bära vapen sade dock president Obama att ”automatkarbiner kanske snarare hör hemma i händerna på soldater än privatpersoner”.

Möjligen kan detta uttalande ses som en liten men dock öppning för ståndpunkten att tillgängligheten på vapen faktiskt kan ha betydelse.