Rättegången i Moskva mot konstnärsgruppen Pussy Riot – de gjorde ett punkperformance i en katedral, bland annat för att lyfta fram den ortodoxa kyrkans insyltning med den politiska makten – följs nu av hela världen på ett sätt som gör deras aktion allt medningsfullare för varje dag. Det ideologiska förtrycket får internationell uppmärksamhet på ett sätt som Putin nog helst hade velat undvika.

Samtidigt gör Syrienkonflikten att Rysslands roll i världspolitiken blir allt tydligare. För vad är det som Assad och hans regim förkroppsligar om inte ett samhälle av gammal öststatsmodell med en liten elit som tagit över alla samhällsfunktioner och lever i ofattbar lyx?

Ofta tänker jag att de orättvisor som satts i gungning av den arabiska våren helt felaktigt tillskrivs islam, genom ett slags automatiskt skuldbeläggande. I själva verket handlar det om samhällssystem av Sovjettyp, som alltför länge kunnat upprätthållas därför att de passat in i den imperialistiska världsekonomin. Så att vad vi bevittnar i land efter land är en fortsättning på statskommunismens fall för tjugo år sen, och med en liknande risk för övergång till demokrati på ytan, men med makten hos hemliga ekonomiska intressen, en underjordisk version av den gamla, perverterade statsapparaten.

Kanske kan jämförelsen även kasta ljus över de religiösa institutionernas politiska roll både i Ryssland och i till exempel Iran. Teokratin får rollen som bevarare av statsapparaten, stick i stäv med det budskap om personlig frigörelse som är kärnan i alla uppenbarelsereligioner.

Låt oss stödja Pussy Riot på alla sätt vi kan, och låta dem vara en påminnelse om att det som kallas hädelse alltid är en kritik av religioner och ideologier som lierat sig med makten och sålt ut sin helighet.

PS. Här är en annan av PR:s aktioner, från ett vintrigt Röda torget. (Också på YouTube.)