TCO:s och Socialdemokraternas ordförande utanför TCO:s utomhusmonter på Pride-festivalen. Foto: Anna Ekergren

Hbtq-frågorna är fackliga kärnfrågor, eftersom det handlar om att var och en ska kunna vara den de är och respekteras för det. Och det handlar om facklig demokrati och mänskliga rättigheter.

Det slår Eva Nordmark, TCO:s ordförande, fast. TCO är i år huvudsponsor för Pride-festivalen i Stockholm. Det innebär att TCO backar upp festivalen och ger ett ekonomiskt stöd på en halv miljon kronor.

– Många av förbunden i TCO är redan aktiva i Pride och för oss i TCO är det viktigt att göra gemensam sak och säkra Pride-festivalen. Genom att vara huvudsponsor visar vi hur viktigt detta är för oss.

Eva Nordmark säger att hbtq-frågorna för tio år sedan i stor utsträckning hanterades som diskrimineringsfrågor. Nu kommer det i allt större utsträckning att handla om arbetsmiljö och sträva efter att skapa tillåtande och öppna arbetsplatser, enligt henne.

– Det gäller att arbeta för arbetsplatser där alla behövs och får plats.

Eva Nordmark säger att hbtq-frågor tidigare i stor utsträckning skötts av någon särskild grupp. Nu blir det allt viktigare att det blir frågor som alla kan driva och ta ansvar för.

För TCO och TCO-förbunden innebär festivalen ett stort engagemang. Och Eva Nordmark tänker sig att man nu ska pröva nya vägar och att TCO-förbunden inspireras av varandra.

Hon pekar på att TCO har arbetat fram ett material för rekrytering av personal, där huvudtanken är att bara titt på kompetens och bortse från annat som kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Och hon tänker sig att också att det är viktigt att sprida goda exempel och att använda erfarenheterna av nätverk, som en del av TCO-förbunden har.

På torsdagen ordnade TCO ett seminarium om hbtq och facket. Där berättade Marcus Gustavsson, fackförbundet Visions ordförande i Göteborg, om lokalavdelningens arbete.

Han lyfte fram två konkreta idéer. Det var skyddsronder och kollektivavtal.

Tanken med skyddsronderna är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och fråga sig om alla är lika mycket värda på arbetsplatsen. Idén är att problem som kommer fram i skyddsronderna ska åtgärdas med hjälp av en handlingsplan.

Marcus Gustavsson berättade också att Vision i Göteborg försöker få till stånd ett kollektivavtal om antidiskriminering med Göteborgs stad.

LO och LO-förbunden deltar också i Pride-festivalen. De har en monter på festivalområdet.

I ett pressmeddelande säger My Billstam, ansvarig för arbetsmiljö- och diskrimineringsfrågor på LO:

”Facket har ett självskrivet ansvar för att bevaka att arbetsmiljön är bra för alla på arbetsplatsen. Det ska vara naturligt för medlemmar att vända sig till facket om man själv eller en arbetskamrat känner sig mobbad, trakasserad eller diskriminerad oavsett orsak.”

Fakta

Det är 15:e året som Pride-festivalen genomförs i Stockholm. Temat för årets festival är ”Tillsammans”. Det är både fest och seminarier.
Diskussionerna i år handlar bland annat om hbtq-situationen i andra länder och om gemensamt arbete mot homofobi och rasism.
Festivalen äger rum på Kulturhuset och i Tantolunden. På lördag genomförs en parad i centrala Stockholm. Arrangörerna räknar med 45 000 deltagare i paraden.
Hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.