IF Metall har tecknat ett internationellt ramavtal med försvarskoncernen Saab AB. Det gäller för koncernens alla anställda.

– Idag kanske inte avtalet har så stor betydelse, men företaget planerar att starta mer verksamhet utomlands och då är ett internationellt ramavtal bra, säger Conny Holm, som är koncernfackets ordförande på Saab.

Han jobbar fackligt på heltid för Saab i Jönköping, där verkstaden tillverkar apparater till flygplan. Conny Holm berättar att ramavtalet diskuterat under minst fyra års tid. Och företagets invändningar har inte handlat om principer och innehåll utan mer om det behövs ett avtal, eftersom Saab redan har en uppförandekod.

Det nya avtalet stadgar bland annat att ILO:s åtta kärnkonventioner ska gälla. De tar bland annat upp rätten för de anställda till facklig organisering, förhandlingsrätt, rätten att sluta kollektivavtal, lika lön för lika arbete oavsett kön och förbud mot barnarbete.

IF Metalls internationelle sekreterare Erik Andersson betonar vikten av att det är ett avtal som två parter – och inte en uppförandekod som bolagsstyrelsen ensidigt har beslutat om.

– Avtalet ger större fackligt inflytande på Saabs anläggningar i hela världen. Facken kan nu kontrollera om företaget bryter mot någon del av avtalet. Och det är möjligt även i länder som inte ställt sig bakom ILO-konventionerna, säger Erik Andersson.

Saab har mer omfattande verksamhet i Indien, Australien, USA, England Sydafrika och Holland.

IF Metall har tidigare internationella ramavtal med Electrolux och Skf.

– Det är alldeles säkert fler liknande avtal på gång. Särskilt med tanke på att banker, kreditinstitut och investerare allt mer ställer frågor om villkor för de anställda, säger Erik Andersson.