Unga löper större risk än äldre att råka ut för olyckor på jobbet. Under det senaste fem åren har 36 unga dött i arbetsplatsolyckor. Kvinnan som omkom på Iggesunds bruk är en av de yngsta som dött på jobbet i år.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets faktablad om arbetsskador. Där står att bland unga i åldern 16–24 år anmälde 2010 7 av 1 000 personer att de råkat ut för en olycka. För alla åldersgrupper är motsvarande siffra 6 på 1 000. Det innebär att risken att råka ut för en olycka är större bland ungdomar än för alla sysselsatta.

Bland unga kvinnor beror arbetsolyckorna ofta på belastning, fall och förlorad kontroll över något fordon som bil eller truck. Bland unga män orsakas olyckorna ofta av förlorad kontroll över handverktyg eller transportutrustning. De unga männens olyckor orsakas även av förlorad kontroll av byggmaterial och maskin- och fordonsdelar.

Hittills i år har ingen under 25 år omkommit i en olycka på jobbet. Kvinnan som klämdes ihjäl på Iggesunds bruk är en av de yngst som dött på jobbet i år. Hon blev 26 år. I början av juni dog en 26-årig montör i Dalarna i en fallolycka. I mars klämdes en 27-årig lastbilschaufför till döds mellan återvinningscontainrar.

Mellan 2006 och 2011 dog 36 unga i åldern 16-24 år. Av dem var 31 män. Flest dödsolyckor inträffade i bygg- och transportbranschen. Och vanligast orsaken till dödsfallen bland både män och kvinnor är olyckor men någon typ av fordon.