De privata arbetsgivarnas kostnader har ökat mer för tjänstemän än för arbetare under det senaste året.

Det framgår av ny statistik från SCB. Det handlar om arbetskostnadsindex. I det ingår förutom lön också arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal och allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Arbetskraftskostanden har ökat med 3,7 procent för de privatanställda tjänstemännen medan motsvarande siffra för arbetarna är 3,1 procent. Det är en jämförelse mellan maj förra året och maj i år.

– Indexet är inte en riktigt bra beskrivning av löneutvecklingen, eftersom det ingår andra komponenter i statistiken. En viktig förklaring till att kostnaderna för tjänstemännen ökat mer är en höjning av arbetsgivaravgiften för tjänstemännen, säger Love Lundell på SCB.

Kostnadsutvecklingen har varit olika i de olika branscherna. För gruvarbetare har kostnaderna för arbetsgivarna ökat med 8,4 procent medan de bara stigit med 2,2 procent för arbetare i hotell- och restaurangbranschen. För arbetare i tillverkningsindustrin har kostnaderna stigit med 4,6 procent med den gått upp med 4 procent i verkstadsindustrin.

För tjänstemännen i gruvindustrin har kostnaderna gått upp med 3,9 procent – mindre än hälften av kostnadsökningen för gruvarbetare.

Situationen är liknande i byggbranschen där kostnaderna för arbetare ökat med 3,6 procent medan den för tjänstemän bara gått upp med 1,4 procent.

Och kostnaderna för tjänstemän i verkstadsindustrin har ökat med än för arbetarna i samma bransch.