Arbetsmiljöverket hotar Aleris Omsorg AB, Uppsala kommun samt fastighetsägaren till ett gruppboende med ett vite på fem miljoner kronor var om inte toaletterna får större arbetsutrymme.  

Kravet gäller Hasselparken vård- och omsorgsboende i Uppsala. Det är Aleris Omsorg AB som driver verksamheten på uppdrag av Uppsala kommun, som i sin tur hyr lokalerna av fastighetsägaren Rikshem Attika AB. Arbetsmiljöverkets vitesförbud är alltså riktat mot både arbetsgivaren, kommunen och fastighetsägaren.

Boendet har 96 lägenheter som är byggda 2006. Många av de boende sitter i rullstol och har stora vårdbehov. Ofta behöver de hjälp av två personer vid toalettbesök.

Men personalen har inte tillräckligt med utrymme runt toalettstolarna för att kunna använda tekniska hjälpmedel, exempelvis manövrera en rullstol eller hjälpa de boende att förflytta sig i och ur stolen.

Utrymmet vid båda sidorna om toalettstolen ska vara minst 80 centimeter, kräver Arbetsmiljöverket. Framför stolen ska det finnas ett fritt utrymme på 130 centimeter. Om personalen använder hjälpmedel behövs dessutom utrymme för att kunna manövrera dessa.

Kravet på minst 80 centimeter gäller alla vårdtagare som vid lyft och flytt behöver stöd av två anställda. I annat fall tvingas personalen arbeta på huk, med framåtböjd rygg och snedvridna rörelser.

Akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga och tunga lyft samt smärtor i nacke och rygg efter en längre tids belastning är de vanligaste skadorna bland vårdpersonalen.

Det finns ett direkt samband mellan de höga vitesbeloppen och kostnaderna för en ombyggnation, enligt Arbetsmiljöverket. Det ska alltså inte vara billigare att betala ett vite än att åtgärda bristerna.