Arbetsmiljöverket dömde ut en miljon kronor i böter till Helsingborgs lasarett för att de placerat patientsängar i korridoren. Förvaltningsrätten sänkte sedan böterna till 300 000 kronor med hänvisning till att sjukhuset arbetade för att öka antalet patientplatser.

Men striden går vidare — Arbetsmiljöverket överklagar nu förvaltningsrättens beslut till kammarrätten, rapporterar SVT:s Sydnytt. Personalens arbetsmiljö blir för dålig med sängar i korridorerna, enligt verket.