Handels klubbordförande på Ica-butiken i Kungens Kurva utanför Stockholm fick ledighet men ingen lön för en facklig utbildning. Det anser facket är ett brott mot förtroendemannalagen.

Det var Handels avdelning 20 som hade anordnat den två dagar långa utbildningen som hölls utan arbetsplatsen. Utbildningen handlade bland annat om rätt till ledighet och lön vid fackliga uppdrag, aktuella förändringar i lagstiftningen som hade betydelse för det lokala fackliga arbetet, samt hur facket bör arbeta med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Klubbordföranden beviljades ledighet för utbildningen, men utan lön, med motiveringen att utbildningen hölls utanför arbetsplatsen och att den inte var nödvändig för det lokala fackliga uppdraget.

Men av förarbetena till förtroendemannalagen framgår att rätten till betald ledighet inte endast avser arbete på själva arbetsplatsen, menar facket. Varje utbildning som har direkt betydelse för verksamheten på arbetsplatsen bör ge rätt till betald ledighet.

Handels hänvisar också till en dom i Arbetsdomstolen där en kurs i förhandlings- och argumentationsteknik bedömdes vara en sådan utbildning som berättigar till betald ledighet.

Facket kräver allmänt skadestånd på 30 000 kronor vardera till förbundet och klubbordföranden.