Integrationsminister Erik Ullenhag lanserar nu en satsning som efter femhundra års utanförskap ska få in romerna i det svenska samhället.

Visionen är att varje rom som föds i dag ska ha samma möjligheter som alla andra när de fyller 20 år.

De konkreta förslagen är bra men tyvärr inte helt samstämmiga.

Tyngdpunkten ligger på att fem kommuner ska väljas ut för att under fyra år arbeta aktivt med frågan. Med statligt stöd ska de kunna använda Arbetsförmedlingen och Skolverket i sitt arbete.

Speciellt arbetet med de romska barnen och ungdomarnas skolgång är synnerligen viktigt.

Är siktet inställt på förhållandena om två decennier bör alltså även skolminister Jan Björklund lyssna.

Vi har skolplikt i Sverige. För att framtidens arbetsmarknad ska fungera optimalt, så att även romer på samma villkor som alla andra ska kunna bidra till landets försörjning, så ska de också gå i skolan.

Här får vi hoppas att Erik Ullenhag inte motarbetas av sin egen skolministers selektiva och omogna syn på skolgång, där de med särskilda behov lämnas åt sitt öde och riskerar att slås ut redan i de lägre klasserna.

Det är en dålig strategi när det gäller att ta tillvara alla elevers inneboende förmåga och det är en dålig strategi när det gäller all form av integration.

Erik Ullenhag har också rätt när han vill sätta fokus på de romska kvinnornas situation och utsatthet även om det enda konkreta förslaget, att öppna en telefonlinje för romska kvinnor, känns fantasilöst och  passivt.

Det är dock en riktig väg att arbeta genom kvinnor, barn och familj, och förhoppningsvis kan Ullenhags departement småningom utveckla mer kraftfulla förslag på området.

Slutligen är det värt att i högre grad uppmärksamma ett faktum som Erik Ullenhag bara nämner i en bisats, nämligen att mängder av romer i dag faktisk arbetar och är fullt ut integrerade i det svenska samhället.

Verkligheten är inte bara elände, så Erik Ullenhags förslag är förhoppningsvis ett steg till att göra den ännu ljusare.