Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor under fyra år för att stärka romernas ställning på arbetsmarknaden och inom utbildningen. Två miljoner ska gå till gratis rådgivning för flickor och kvinnor.

Folkhälsoinstitutet ska utreda romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation och de ska få en fri telefonrådgivning inom sex, graviditet och barnafödande. Hjälp och råd ska kunna sökas anonymt, och om möjligt ska information kunna lämnas på modersmålet, romani chib, utlovar integrationsminister Erik Ullenhag.

I februari i år fattade regeringen beslut om en 20-årig strategi för att bryta isoleringen av den romska minoriteten. Visionen är att en rom som föds i dag ska ha lika möjligheter som alla andra när han eller hon fyller 20 år.

– Jag skäms över den svenska historien av övergrepp gentemot romer. Även i dag drabbas romer av större utanförskap och diskriminering än någon annan grupp och runt om i Europa möter romer rent hat, sade Erik Ullenhag när han presenterade strategin på en presskonferens.

Strategin omfattar satsningar inom flera områden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

Samtidigt satsar regeringen 46 miljoner kronor i ett fyrårigt pilotprojekt. Alla kommuner är välkomna att ansöka, men bara fem ska få ingå i projektet. Projektet ska bland annat omfatta särskilda satsningar från Arbetsförmedlingen och Skolverket i samarbete med kommunerna.

Regeringen kommer också att utarbeta en vitbok om alla övergrepp som skett mot romer i Sverige. Romer har en mycket lång historia av förtryck och utanförskap. Många av dem saknar utbildning och nekas bostad och arbete.

I går presenterade regeringen också ett förslag till gratis samhällsorientering för ”importerade hustrur” eller så kallade kärleksinvandrare.

Både kvinnor som har kommit hit som flyktingar och kvinnor som har invandrat till Sverige för att bilda familj med svenska män har svårt att komma in i det nya samhället, menar regeringen.

När de sistnämnda kvinnorna inte får jobb blir de helt beroende av sina män. I de värsta fallen blir det en vardag av våld och isolering. Flera tusen utländska kvinnor tvingas söka skydd från våld sedan de har kommit till Sverige för att gifta sig med en svensk man, visar en utredning som landshövding Eva Eriksson nyligen presenterade (SOU 2012:45).

– Det är skamligt att kvinnor som invandrar till ett av världens mest jämställda länder fastnar i en vardag som präglas av våld och förtryck, säger Erik Ullenhag och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett gemensamt pressmeddelande.

Regeringsförslaget till samhällsorientering för ”kärleksinvandrare” beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor.