Foto: Bertil Ericson

 

– Det är hög tid att dra i handbromsen. Villkoren har blivit så dåliga att ingen vill stanna i yrket, säger Sven-Åke Österberg, initiativtagare till ett nationellt nätverk för förare inom färdtjänsten.

Med en timlön på 122 kronor tjänar Sven-Åke Österberg, som har lång erfarenhet, mest av förarna på Tunabergs Taxi. Och mer än väldigt många chaufförer inom färdtjänsten i Sverige.

Bilresor som betalas av samhället – färdtjänst och sjukresor – upphandlas av kommunerna. De företag som erbjuder lägst pris vinner. Med följden att löner och övriga villkor ständigt pressas.

– Särskilt lönerna har tryckts ner, säger Sven-Åke Österberg.

Allt fler förare kör på provision, med politikernas goda minne.

– Det innebär en grundlön på 104 kronor i timmen – omkring 17 000 kronor i månaden – och lite extra om man lyckas bra med att jaga körningar. Vilket inte alla gör.

Med så dåliga villkor börjar många företag i branschen få problem att rekrytera och behålla förare, enligt Sven-Åke Österberg. Det har fått honom och en grupp kollegor att starta ett nationellt nätverk för färdtjänstförarna.

Första målet är att få till stånd ett eget kollektivavtal, skilt från Transports taxiavtal.

– Vi har Transports stöd, säger Sven-Åke Österberg.

– Provisionslönen är ett exempel på hur villkoren inom taxinäringen, som utvecklats till en låglönedjungel, spiller över på oss inom färdtjänsten genom att vi i dag har samma avtal.

Nätverket ska också påverka politikerna.

– De måste ställa kvalitetskrav – och sluta att se mellan fingrarna när företagen inte lever upp till kraven, säger Sven-Erik Österberg, som beskriver hur gamla och sjuka fått vänta förgäves på den transport de har beställt.

Sven-Åke Österberg arbetar nu med en rapport om villkoren för färdtjänstens förare som ska öppna ögonen på ansvariga politiker. Till hösten ska arbetet med att bredda nätverket ta fart på allvar.

– Vi är för få som är med i facket. Fler anslutna är ett måste för att vi ska kunna sätta kraft bakom orden.