En dödsolycka vid Hägglunds Drives i Mellansel, nordväst om Örnsköldsvik, i mars har lett till att Arbetsmiljöverket lämnat in en åtalsanmälan till åklagare.

Myndigheten anser att det finns skäl att utreda om företaget gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott.

Vid olyckan omkom en 61-årig man. Han klämdes fast i en maskin vars skyddsanordning var manipulerad så att det gick att gå in i maskinen när den var i gång, rapporterar lokala medier.