Det ska bli mer lönsamt för dem som får socialbidrag att ta tillfälliga jobb och deltidsjobb. Regeringen föreslår att bara 75 procent av arbetsinkomsten ska beaktas när socialbidraget beräknas.

Förslaget om ”jobbstimulans”, som regeringen lägger fram i en promemoria i dag, onsdag, gäller dem som har haft socialbidrag i sex månader och alltså har en upparbetad kontakt med kommunens socialtjänst.

Under två år ska de kunna kombinera arbete och bidrag på förmånliga villkor: Bara 75 procent av arbetsinkomsten tas med i beräkningen när kommunen bestämmer hur stort bidrag de har rätt till. Då de två åren har gått följer en karenstid när hela arbetsinkomsten påverkar bidragets storlek; därefter kan man få ”jobbstimulans” i ytterligare två år.

Tanken med reformen är förstås att det ska bli mer lönsamt för dem som får socialbidrag (eller försörjningsstöd, som termen numera lyder) att arbeta. I dag betyder varje inkomstökning att socialbidraget sänks, krona för krona. Många bidragstagare tjänar alltså inte ett öre på att ta ett tillfälligt jobb (ett undantag finns för sommarjobbande ungdomar; de pengar de tjänar under skollovet minskar inte hushållets rätt till stöd).

Hur stor effekt reformen får i praktiken är dock osäkert, medger regeringen i promemorian. Ekonomisk teori säger visserligen att människor arbetar mer när arbete blir mer lönsamt (och fritid mer kostsam). Men de som får socialbidrag står i många fall långt från arbetsmarknaden, och kan inte få jobb hur lönsamt det än är. Och kravet att man ska försöka försörja sig själv finns där alltid. Den som tackar nej till ett erbjudet arbete har inte rätt till hjälp. En liknande reform i Finland har givit rätt blygsamma resultat.

Att stimulera kombinationen arbete och socialbidrag så länge som två år innebär också ett förändrat socialpolitiskt synsätt. Socialbidrag ska ju vara det yttersta skyddsnätet och är tänkt som en tillfällig hjälp, inte en permanent inkomstkälla.

Av de här skälen ska regeringen se till att reformen följs upp. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) får i uppdrag att utvärdera den.

Kommunerna får sedan tidigare kräva att ungdomar under 25 år måste delta i praktik och andra insatser för att ha rätt till socialbidrag. På dem som är 25 år eller äldre har kommunerna däremot bara fått ställa sådana krav om det finns ”särskilda skäl”. Den begränsningen vill regeringen nu slopa – också av vuxna bidragstagare ska man kunna kräva att de deltar i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

Regeringens förslag skickas ut på remiss i dag. Tanken är att reformen ska träda i kraft 1 juli 2013.