Efter en månads ombyggnadsarbete visade det sig: I djupkällaren på Norrlands universitetssjukhus i Umeå fanns asbest.

Det var en rörmontör som fattade misstankar om att det kunde röra sig om asbest och skickade in prover för analys, berättar Byggnadsarbetaren.

Men att byggnadsarbetare hanterat asbest i en månad utan skyddsutrustning kommer inte att leda till åtal eller sanktionsavgift, enligt Sture Hansson, inspektör vid Arbetsmiljöverket.

– Det måste riktas mot den som river, och det har inte gått att reda ut vem det är, säger han till Arbetet. Det är flera företag som har arbetat där.

Västerbottens läns landsting är byggherre för projektet och har gjort en inventering inför det, men Sture Hansson har ännu inte sett vad den visade.

– Men mycket är ju dolt, allt syns inte vid en inventering, säger han. Då ligger det på den som river att vidta åtgärder när man misstänker att det finns asbest.

Landstinget har till augusti på sig att skicka in inventeringen till Arbetsmiljöverket och redovisa vad man kommer att göra för att något liknande inte ska hända igen.

Arbetet har sökt ansvariga på Västerbottens läns landsting men inte lyckats få någon kommentar.

Fakta

Asbest

Asbest är ett eldfast mineral som tidigare användes till isolering, armering och fyllnadsmaterial.

Den som andas in asbestdamm löper risk att drabbas av bland annat asbestos (en allvarlig lungsjukdom), mesoteliom (en elakartad cancerform) och lungcancer. Följderna av asbestarbete märks ofta inte förrän efter 20-40 år.

Sedan 1982 är det förbjudet att använda asbest i byggnadsarbete, men ämnet finns fortfarande kvar i äldre byggnader.

Vid rivningsarbete där det finns asbest ska personalen ha särskild utbildning i asbesthantering, tätslutande skyddsoverall och heltäckande ansiktsmask. Dessutom ska området avskärmas med plast, förses med dammutsugning och en sluss där personalen kan lämna kläder och tvätta sig. Allt avfall ska hanteras som hälsofarligt.

Källa: NE och Arbetsmiljöverket