Foto: Henrik Montgomery

På kajplats 10 i Visby hamn ligger skonaren Estelle. Med henne ska Ship to Gaza göra ett tredje försök att bryta Israels blockad av Gaza.

Under Almedalsveckan har föreningen Ship to Gaza sju olika seminarier – flera av dem i båtens lastrum. Varje dag har dessutom Dror Feiler spelat saxofon och hållit torgmöte.

– Vi är här för att här finns politiker, media och en massa människor. Vi har under veckan träffat mycket folk och haft möten med politiska partier och fackföreningar. På vägen till Gaza kommer vi att besöka många platser, säger han.

Dror Feiler är född i Israel. Under sin värnplikt vägrade han att tjänstgöra på områden som Israel ockuperat. Han hela tiden varit drivande i Ship to Gaza och varit med vid de två tidigare försöken att bryta blockaden av Gaza.

På båten i dag är också Victoria Strand. Hon är läkare och liksom Dror Feiler är en av talespersonerna i föreningen. Och i likhet med honom har hon varit med vid de två tidigare försöken.

– Jag håller på med det här för att uppmärksamma att det råder en fullkomlig brist på respekt för de mänskliga rättigheterna i Gaza. Och det är en katastrof skapade av politiska beslut som givit upphov till en humanitär kris för 1,5 miljoner människor, säger hon.

Victoria Strand säger också att om hon var en kvinna i sin egen ålder i Gaza med barn och barnbarn skulle hon vilja att någon uppmärksammade Gazabornas situation.

– Världssamfundet säger att blockaden är fel, men ingen gör något. Det vi gör som enskilda individer är praktisk solidaritet. Vi har tagit på oss att agera för världssamfundet, säger hon.

Dror Feiler säger att passivitet från länder och internationella organisationer i praktiken är ett stöd till Israels blockad. Han tillägger att det inte bara handlar om att bryta Israels blockad mot Gaza utan även att informera om situationen i Gaza och om solidaritetsarbetet.

– Och visa Gazaborna att vi bryr oss och stöder dem. Om andra känner till deras situation stärks de. Och om de inte skulle uppmärksammas lämnas vägen öppen för extremism och uppgivenhet., säger han.

Han är övertygad om att arbetssättet fungerar. Som exempel berättar han att tidigare när Ship to Gaza haft med sig cement så har Israel svarat med att säga att det inte behövs och tillåtit införsel av dubbel så mycket cement som Ship to Gaza haft med sig.

Vid första försöken att bryta blockaden år 2010 misshandlades Dror Feiler av israeliska soldater. Trots det är han inte rädd för att göra ett nytt försök att nå Gaza.

– Jag borde väl vara rädd, men jag har inte tillräcklig fantasi. Och jag försöker hålla mig till situationen just nu. Men det är värre för mina anhöriga, som inte är med.

– Vi kommer ju i fredliga syften. Jag hoppa Israel tar sitt förnuft till fånga och låter oss segla igenom, säger Dror Feiler.

Ship to Gaza köpte båten under våren från Finland, där den använts för solidaritetsresor till Afrika. Den byggdes 1922 i Tyskland och var från början trålare. Båten har förlängts och fått segelrigg. Nu är det en tremastad båt med nio segel på sammanlagt 650 kvadratmeter.

Planen är att Estelle ska komma fram till Gaza i början av oktober. På sätt och vis är båten redan på. Resan började i Umeå där inredningen gjordes i ordning. Hittills har Estelle med besättning besökt Nyköping. Efter Visby är nästa anhalt Stockholm. Därefter kommer skonaren att besöka Malmö, Helsingborg, Varberg, Göteborg och Oslo. Resan till Gaza kommer gå via Irland, Spanien, Frankrike och Italien.

Dror Feiler säger att resan är ett sätt att bygga upp Ship to Gaza som rörelse och göra det till en folkrörelse med brett stöd. Han berättar att en kvinna i Nyköping gav dem en tvättmaskin för att båten saknade en sådan. En bonde har givit dem en ny bom till mesanseglet av trä. En snickare har byggt en landgång åt dem.