Under Stefan Löfven och Magdalena Andersson ger det socialdemokratiska partiet alltmer en känsla av att fokusera på klara lösningar, utan så många ideologiska vridningar som vi kanske varit vana vid.

Här finns sedan tidigare de socialdemokratiska förslagen för att möta det faktum att unga utan gymnasiekompetens har svårast att komma in på arbetsmarknaden.

Medan alliansen försöker lösa problemet genom att sänka kostnaderna för de arbetsgivare som ändå anställa dessa ungdomar – likt ett försök att rea ut dem som sekunda vara – så går Socialdemokraterna i stället till kärnproblemet och avsatte redan i vårens budgetförslag 20 miljarder kronor för att baxa dessa ungdomar igenom gymnasiet, något som ger ungdomarna både stolthet, kompetens och jobb.

De reformförslag för att skapa jobb som Löfven presenterade under lördagens pressträff i Almedalen ligger också de i linje med partiets  nya ”hard stuff”-profil.

Starka och konkurrenskraftiga företag ger jobb, säger Stefan Löfven. Kan vi bygga en gedigen och kvalitativ svensk produktion som fyller orderböckerna hos företagen skapar det jobb.

Förslagen innebär höjda statliga anslag till små företag som vill växa, till patentstöd och exportstöd.

Ett intressant delförslag är att genom offentlig upphandling stödja verksamheter som kan nå framgång men som ännu inte har en färdig kommersiell produkt.

Dessutom avsätts en miljard kronor i S-förslaget till de företag som tar fram ny klimatsäker produktutveckling.

Det är nästan som att lyssna till en gammal fackföreningsman inom industrin när Stefan Löfven presenterar S förslag.

Visst finns det invändningar. Den främsta är att satsningarna trots allt är begränsade.

Det mest välgörande är dock att hard stuff uppenbart ska gälla i strävan att skapa jobb.

Att beteckna Socialdemokraterna som ”det pragmatiska partiet” kanske inte låter så lockande. Men om denna pragmatism, alltså denna strävan efter att uppnå resultat, också leder till full sysselsättning så är väl epitetet alldeles utmärkt.