Parterna i Almedalen tycker / Lördag. I dag, lördag, är det Socialdemokraternas dag i Almedalen och de stora parterna i byggbranschen väljer att sammanfatta veckan i Visby. Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, berättar om vad organisationen fått stöd för medan Byggnads ordförande Johan Lindholm manar politikerna att gå från ord till handling.

– Det har varit en vecka av givande samtal. Vi har förankrat våra viktigaste budskap och en del har burit frukt, säger Ola Månsson hos Sveriges Byggindustrier.

För organisationen har de viktiga frågorna i Almedalen varit bland annat arbetsintegrerat lärande, lyfta fram branschens etikarbete och propagerat för att alla ska köpa vitt. Dessutom har Sveriges Byggindustrier lyft fram arbetsmiljö med politikerna och idéer om energibesparingar i miljonprogrammets hus.

– Regeringen har tagit rätt steg för att förenkla plan- och byggprocessen. Och lyssnat på oss när vi sagt att alla kommuner ska ha samma krav – det får inte vara olika.

Ola Månsson säger också att diskussionerna med Byggnads varit givande.

– Vi har startat ett arbetet tillsammans för säkrare arbetsplatser.

För Johan Lindholm och Byggnads har Almedalsveckan också handlat om att föra ut sina uppfattningar. Och han säger att Almedalen är en unik mötesplats för utbyte av idéer och för att diskutera.

– Nu måste det hända något från politikernas sida när det bland annat gäller grönt byggande. Ska vi uppnå något är det hög tid att börja arbeta, säger Johan Lindholm.

Bland de frågor Byggnads tagit upp under veckan finns grönt byggande, arbete mot rasism, mot fiffel och brottslighet i byggbranschen och lagt fram en undersökning som visar att många unga bor hemma och att det därför behövs billigt och smart byggande.

Till sist konstaterar han:

– Det är nödvändigt att parterna upprättar kollektivavtal.