Centerns och Folkpartiets utspel om a-kassan och arbetsrätten visar att regeringsmakten är i förfall. Splittringen bland regeringspartierna är total.
Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sedan Centerpartiet presenterat sin jobbpolitik.

När det gäller a-kassan och uppsägningsreglerna har Centerpartiet och Folkpartiet i stort sett samma uppfattning. LO:s ordförande säger att det nu finns en samlad opposition inom regeringen.

Karl-Petter Thorwaldsson hänvisar till de diskussioner han fört med regeringsföreträdare om jobbpakt och de samtal som varit om introduktionsavtal. Han säger att arbetsrätten inte på något vis ifrågasatts i dessa.

– Inte ens arbetsgivarna tycker så här i dag, säger LO:s ordförande.

I Almedalen är det Centerpartiets dag. På en presskonferens presenterade Annie Lööf partiets nya linje för arbete: En hållbar arbetslinje.

Den består av fyra delar:

• stärkt närings- och innovationspolitik

• flexicurity och jobbtrygghet

• smartare kompetenspolitik

• effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Centerns matchningsidéer handlar om att släppa fram privata arbetsförmedlare och inrätta en jobbpeng, som ska variera i storlek och vara större för personer som är långtidsarbetslösa och har svårt att hitta jobb.

Flexicurity och jobbtrygghet handlar om las-regler och a-kassan. Centerpartiet vill att kompetens och erfarenhet ska väga tyngre än anställningsår vid uppsägning.

Ersättningen från a-kassan ska höjas i början av arbetslöshetsperioden samtidigt som den ska minskas i snabbare takt mot slutet av a-kasseperioden. På presskonferens sa Annie Lööf att partiet inte bestämt sig för hur höjningen ska se ut – om det ska vara en nivåhöjning eller en höjning av taket.

Dessutom vill Centerpartiet avskaffa den differentierade a-kasseavgiften – alla ska betala samma avgift till a-kassan.