Den ökning av arbetslösheten som inleddes hösten 2011 tycks ha planat ut. Nu står den svenska arbetsmarknaden och väger.

I slutet av juni var totalt 374 000 personer i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,1 procent av arbetskraften – en liten ökning jämfört med samma tid förra året, då arbetslösheten låg på 8,0 procent.

Under juni anmäldes 50 000 lediga platser till landets arbetsförmedlingar, ungefär lika många som i juni 2011. Samtidigt varslades 5 175 personer om uppsägning. Det är lite fler än förra året, men långt från de höga varselsiffrorna under finanskrisen 2008–2009, och betraktar man de senaste månaderna syns en tendens till färre varsel.

Ombedd att sammanfatta arbetsmarknadsläget säger Clas Olsson, analyschef vid Arbetsförmedlingen:

– I arbetsmarknadsstatistiken ser vi inga tecken på någon brant utförsbacke. Men arbetsmarknaden reagerar ofta sist på förändringar i ekonomin.

– Den svenska arbetsmarknaden står på trappsteget och väger, det kan gå både uppåt och nedåt. Utvecklingen avgörs av hur skuldkrisen i Grekland och övriga länder i Sydeuropa hanteras.

Även om arbetsmarknadsläget totalt sett har förändrats ganska lite det senaste året sker intressanta förskjutningar. De lediga jobben är alltså lika många som för ett år sedan. Men medan fler rekryteras till servicearbeten och vårdarbeten backar verkstadsindustrin.

Också mellan olika delar av landet sker förändringar. Arbetslösheten har ökat i nästan alla län, men har sjunkit påtagligt i Norrbotten och Jämtland.

Bakom den ganska stabila siffran över det totala antalet arbetslösa ser Clas Olsson ett växande problem: De långvarigt arbetslösa i utsatta grupper blir allt fler.

– Personer med svag utbildningsbakgrund, funktionsnedsättningar, äldre och utrikesfödda är alla överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen använder tre mått för långtidsarbetslöshet. Långtidsarbetslösa är personer med minst sex, tolv respektive arton månaders arbetslöshet bakom sig. Alla tre grupperna har vuxit jämfört med juni förra året.