Var fjärde anställd hoppar över lunchen ofta eller ibland. Kvinnor tar kortare lunchpauser och äter oftare på jobbet än män, visar en ny Sifoundersökning.

Resultaten visar att 24 procent av anställda struntar i lunchpausen. Hela 56 procent lämnar aldrig arbetsplatsen under lunchen.

Det är företaget Edenred, ägaren till Rikskuponger, som beställt den delvis EU-finansierade undersökningen.

Att så många väljer att inte äta ordentlig lunch eller att stressa i sig lunchen är oroväckande, menar Martin Jönsson, PR-chef. Både för att det sänker de anställdas prestationsnivå och för att det finns en trend som visar att matvanorna i Sverige har försämrats de senaste två decennierna, med tydliga effekter för folkhälsan.

– Det framgår av undersökningen att vi tar allt kortare luncher, vilket leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Martin Jönsson.

Men det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors lunchvanor, enligt undersökningen. Män tar oftare ordentliga lunchpauser och äter utanför arbetsplatsen, medan kvinnor tar kortare pauser och äter på jobbet.

När svenskarna svarar på frågan var de äter lunch understryks trenden om att lunchpausen är nedprioriterad. 4 procent svarar att de äter framför datorn vid skrivbordet medan hela 70 procent äter sin lunch i sällskaps- eller lunchrum på arbetsplatsen. Bara 16 procent tillåter sig att ta en lunchrast på en restaurang utanför arbetsplatsen.

– Det är anmärkningsvärda siffror, säger Martin Jönsson. Att gå ut från kontoret och ta en rejäl paus är viktigt för att bryta av arbetsdagen och tänka på annat än jobb.

Fakta

Så lunchar vi

• 76 procent äter lunch varje arbetsdag, 10 procent gör det ofta, 8 procent gör det ibland och 6 procent har aldrig lunchrast.

• 70 procent äter i lunchrummet, 16 procent på restaurang utanför arbetsplatsen, 9 procent hemma, 4 procent vid skrivbordet och 2 procent äter snabbmat antingen på restaurang eller under promenad.

• 56 procent har matlåda, 28 procent äter restaurangmat, 8 procent smörgås, 4 procent färdigmat, 3 procent sallad och 2 procent snabbmat.

Källa: Edenred