Parterna i Almedalen tycker / Fredag. I dag på Centerpartiets dag i Almedalen låter Arbetet Teknikföretagen och IF Metall komma till tals. Och det är Teknikföretagens vd Åke Svensson och IF Metalls ordförande Anders Ferbe som pratar för sina organisationer.

Arbetsgivarnas Åke Svensson är mycket entusiastisk över själva Almedalsveckan. Det är något att värna om och en unik del av demokratin.

– Här är alla möjliga människor och det är möjligt att möta och prata med vem som helst. Det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Och här är det möjligt att föra informella och prövande diskussioner, säger han.

Åke Svensson berättar att Teknikföretagen i Almedalen vill lyfta fram forskning oh kompetensförsörjning. Teknikföretagen tar upp forskningen i ljuset av den forskningsproposition som kommer till hösten. Han säger att hans organisation vill se forskningsutvecklingen som ett samverkansprojekt mellan dem som finansierar forskning, facket, forskningsinstitutioner och näringslivet.

Han tänker sig att intressenterna gemensamt ska ta sig an ämnesområden som energibehov eller den åldrande befolkningen. Och utveckla forskning, som kan utnyttjas industriellt för att tjäna pengar.

Kompetensförsörjningen handlar för honom och verkstadsföretagen om tre saker. Det är att få unga intresserade av industrin och få fler av vilja bli ingenjörer, naturvetare och tekniker. Och om att vidareutveckla kunnandet för dem som redan finns i industrin. Till sist pekar han på arbetskraftsinvandringen.

– Den blir alltmer viktig för vår kompetensförsörjning. Det kommer bli vanligare att folk  med kompetens kommer hit för längre eller kortare tid, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

Även IF Metalls Anders Ferbe gillar Almedalsveckan. Han tycker att det är en kreativ och spännande miljö. Det är enligt honom ett demokratiskt forum, där det finns stora möjligheter att träffa människor man i vanliga fall inte stöter på.

För IF Metalls ordförande är det idag väsentligt att lyfta fram hållbara arbeten. Det handlar både om att stärka Sverige konkurrensförmåga och att skapa bättre jobb för de anställda, som de håller bättre i.

– Vi vill se ett större utrymme för utbildning och kompetensutveckling och samtidigt utveckla arbetsorganisationen så att människor får ta större ansvar. Det betyder att de anställdas resurser ska tas till vara bättre, säger han.

Det är en slags utveckling av Metalls ”Det goda arbetet”, som enligt Anders Ferbe bara har fördelar.

– Vi vill att de anställda ska få befogenheter och lösgöra deras kreativitet.

Anders Ferbe säger att en start kan vara att fack och arbetsgivare på arbetsplatser sätter sig ner och diskuterar hur jobben ska utvecklas. Nyckeln för att utveckla det hållbara arbetet är enligt honom arbetsorganisationen. Och en del kan vara att de anställda lär sig fler arbetsuppgifter. Det gör företaget mindre sårbart och arbetet mindre uppstyckat och monotont.