Det är svårt att förstå varför Centerpartiet förespråkar en snabbare nedtrappning av ersättningsnivån i a-kassan mot slutet av ersättningsperioden.

Det säger Melker Ödebrink, kanslichef på a-kassornas samorganisation, i en kommentar till Annie Lööfs utspel tidigare idag om en reformerad a-kassa.

– De allra flesta arbetslösa går mellan olika jobb och arbetslöshet. De är arbetsmarknadens frontsoldater och gör precis som man ska göra. Varför ska de plötsligt straffas med lägre ersättning, frågar Melker Ödebrink.

Han tycker att en höjning är bra.

– Ersättningen har urholkats. Senaste höjningen var för tio år sedan och under den tiden har lönerna ökat med drygt 30 procent, säger han.

Melker Ödebrink tycker att de differentierade avgifterna är märkliga. De har bara skapat bekymmer. De borde ersättas av avgifter som är på en rimlig nivå och med rimliga skillnader. I dag har Finans- och försäkringsbranschens a-kassa den lägsta avgiften med 85 kronor i månaden. Musikerna ligger högst och medlemmarna i a-kassan får betala 359 kronor mer varje månad.

Melker Ödebrink förklarar att a-kassornas samorganisation vill ha enklare regler och inte så hårda inträdeskrav. Problemet med reglerna är enligt honom att de är svåra och inte helt förutsägbara.

– Fler borde kunna få a-kassa. Nu är villkoren för att komma med så hårda.

Melker Ödebrink säger att bara runt en fjärdedel av de arbetslösa idag får ersättning från a-kassan.