Parterna i Almedalen tycker/Torsdag. I dag har turen kommit till arbetsgivarna i Almega och tjänstemannafacket Unionen. Det är Almegas vd Jonas Milton och Unionens ordförande Cecilia Fahlberg som presenterar sina åsikter.

Jonas Milton vill slå ett slag för en svensk variant av den danska modellen med studentmedarbetare medan Cecilia Fahlberg argumenterar för kompetensutveckling som ett sätt att trygga sin anställning.

Jonas Milton säger att den danska modellen bygger på avtal och det innebär att högskolestuderande har ett arbete som är relevant för studierna. Och i genomsnitt arbetar de danska studenterna 15 timmar i veckan på det här viset.  Och de tar inte arbetsuppgifter från de anställda utan gör sådant som inte skulle blivit gjort annars, enligt Jonas Milton.

– Parterna måste börja leverera när det gäller utanförskapet. Utbildningssystemet är inte riktigt relevant. Vi borde ta ledartröjan och införa något som liknar danska studerandemedarbetare, säger han.

Han tänker sig att en sådan modell i Sverige även ska kunna omfatta dem som går i gymnasiet och LO-jobb.  Och ersättningen skulle kunna ligga på 60–70 procent av ordinarie lön.

– Det handlar inte om dumpning utan rimlig ersättning för det arbete som de studerande gör, säger Jonas Milton.

Cecilia Fahlbergs tankar börjar på sätt och vis från andra hållet. Hon vill att anställda ska få mer utbildning.

– Vi behöver rigga ett system för kompetensutveckling inom ramen för ett nytt omställningsavtal.

I höst kommer PTK, där Unionen ingår och där Cecilia Fahlberg också är ordförande, att förhandla med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal. Hon berättar att facket vill att ett nytt avtal ska omfatta fler – att omställningsreglerna även ska omfatta dem som är visstidsanställda och dem som förlorar sin anställning på grund av ohälsa.

– Det är viktigt med ordentlig vidareutbildning hela tiden för att vara attraktiv på arbetsmarknaden hela livet, säger hon.

Cecilia Fahlberg säger att det är många som förlorar sina jobb för att de har bristande kompetens. För henne blev det tydligt efter krisen för några år sedan, då många med lång anställningstid blev av med sina jobb. Plötsligt räckte vare sig deras kunnande eller anställningstid.

– Ordentlig kompetensutveckling är den största frihetsreform jag kan tänka mig. Det är viktigt att individen inte väntar utan själv tar initiativ till utbildning. Och det ska finnas möjlighet att själv välja när och även vara möjligt för dem som har arbete att få kompetensutveckling, säger Cecilia Fahlberg.