Drygt 60 procent vill inte ha fler låglönejobb. Nästan lika stor andel tror inte att låglönejobben behövs för att sänka arbetslösheten. Trots detta tror en majoritet att låglönejobben kommer att öka.

Det framgår av en rapport som Arena opinion gjort åt facken i 6F. Rapporten bygger på en opinionsundersökning bland 1104 personer över 18 år. Rapporten är en del av ett projekt som heter: Vilket samhälle vill du ha?

– Resultatet är tydligt. Svenska folket vill inte ha låglönearbeten. Och samstämmigheten är stor. I alla inkomstskikt tycker man i stort sett lika, säger Roger Syrén, som är en av författarna bakom rapporten.

Den presenterades på ett seminarium i Almedalen och låg till grund för en debatt mellan fack och arbetsgivare och företrädare för politiska partier.

Av rapporten framgår att 63 procent är mycket eller ganska negativa till att andelen låglönejobb ökar. Bland dem som har årsinkomster över 600 000 kronor är motsvarande siffra 56 procent. Bara 12 procent av samtliga är ganska eller mycket positiva till en sådan utveckling.

Undersökningen visar också att 50 procent inte tror att fler låglönejobb behövs för att sänka arbetslösheten. 26 procent anser att låglönejobben behövs för att få ner arbetslösheten.

51 procent tror att låglönejobben kommer att öka och 33 procent att de kommer ligga kvar på samma nivå som i dag. Bara 8 procent tänker sig att de ska minska.