Finansminister Anders Borg manar parterna att sluta introduktionsavtal för att få unga i jobb. Och han lovar att regeringen ska backa upp avtalen med ekonomiskt stöd.

– Det här är i första hand parternas egen process. Från regeringens sida har vi varit försiktiga, sa finansministern på ett seminarium i Almedalen som Moderaterna ordnade med temat: Fler i jobb.

På seminariet deltog också Unionens ordförande Cecilia Fahlberg och Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

Anders Borg argumenterade för introduktionsavtal som ska kombinera utbildning och arbete för unga. Han lyfte fram de avtal som IF Metall, Kommunal och Handels slutit under avtalsrörelsen. Och han anser att det finns en lucka i tiden under hösten före nästa avtalsrörelse att komma överens om introduktionsavtal.

Finansministern betonade i debatten att det inte handlar om att sänka den allmänna lönenivån i Sverige. Det behövs inte enligt honom. Anders Borg sa att de svenska lönerna bara är 70 procent av de tyska.

Och om fler sådana avtal blir verklighet lovade finansministern att regeringen ska bidra med sänkt arbetsgivaravgift och med stöd till handledare.

Unionens Cecilia Fahlberg pekade på att det är bristande utbildning som orsakar ungas arbetslöshet och hon vill se åtgärder som gör att fler kan fullfölja gymnasiet.

Hon berättade dessutom att Unionen redan har introduktionsuppgörelser i 23 av sina kollektivavtal och dessa används inte.

– Jag tror att de inte funkar för att de förpliktigar att ordna utbildning., sa hon.

Och hon tillade att regeringens stöd behövs för att få introduktionsavtalen att fungera.

Svenskt Näringslivs Christer Ågren förklarade att han välkomnar regeringen insatser för att få unga i arbete. Han tycker att initiativen är trovärdiga för att regeringen är beredd att bidra.

– Jag tror mycket på att sänka trösklarna för det första jobbet.

Christer Ågren lyfte också fram omställningsförhandlingarna som är på gång med PTK och med LO i höst. De handlar om uppsägning av anställda, där facket vil ha så stor trygghet som möjlig medan arbetsgivarna vill styra över vilka som ska vara kvar på jobbet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tog i sitt tal i tisdag i Almedalen upp tankar om en jobbpakt och även han vill se ett samarbete med parterna. De delar som går att skönja i en sådan pakt är introduktionsavtal, omställningsavtal och korttidsarbete.

För alla tre gäller att parterna förväntas komma överens och regeringen ge någon form av stöd.

Sedan i våras utreder regeringen korttidsarbete. Det sker sedan parterna inom industrin arbetat fram ett förslag, som handlar om att företag i kristider ska kunna behålla sina anställda och utbilda dem i väntan på att konjunkturen ska vända.