Svenskarna är lika nöjda med jobbet som tidigare. Men unga är både mindre nöjda och mindre engagerade än sina äldre kollegor, visar en ny undersökning.

– 80-talister är klart mindre nöjda och mindre engagerade i jobbet, samtidigt som vi anser att vi är efterfrågade på arbetsmarknaden, säger Henrik Nyman, analytiker på Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och själv 80-talist.

Studien bygger på intervjuer med 4 604 anställda och yrkesverksamma mellan 18 och 65 år, och undersöker hur de upplever sin arbetssituation med hjälp av en indexskala (1—100). Ju högre värde, desto nöjdare är man. Siffran har varit ganska stabil kring 70 de senaste åren, men hur nöjd man är varierar med åldern, visar undersökningen.

Bland dem under 32 år är nöjdheten 67,6. För dem i åldern 48—65 år är motsvarande siffra 71,5.

Även vad gäller engagemang slår de äldre de yngre på fingrarna, färre av dem har sökt ett annat jobb under de senaste sex månaderna.

– Man har inte hunnit hitta sitt drömjobb än och det har inverkan på om man är nöjd och engagerad eller inte.

Nöjda och engagerade eller ej, när det gäller att känna sig efterfrågade på arbetsmarknaden vinner de unga. De skattar 71,2 när det kommer till sin attraktivitet på arbetsmarknaden, jämfört med 65,7 för de äldre.

– Vi är stöddiga och missnöjda, säger Henrik Nyman.