Parterna i Almedalen tycker/Onsdag. I dag har Christer Ågren hämtat inspiration från ett seminarium han själv deltog i tillsammans med finansminister Anders Borg och Unionens ordförande Cecilia Fahlberg om trepartsdiskussioner för att få fler unga i arbete. LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin reflekterar över ett inslag i Rapport om en kvinna som utförsäkrats två gånger från sjukförsäkringen och som enligt Arbetsförmedlingen helt saknar arbetsförmåga.

Finansminister Anders Borg öppnade dörren för att ge stöd till introduktionsavtal genom sänkt arbetsgivaravgift och stöd till handledaren. Syftet med introduktionsavtal är att ge unga ett första jobb där en del av arbetstiden används för utbildning.

– Det är en utmaning att utveckla introduktionsjobben och det är viktigt att etablera ett samarbete för att underlätta ungdomars introduktion på arbetsmarknaden. Vi bör ta fast på de positiva signalerna från regeringen om stöd, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.
Han tycker inte att det är möjligt att vara mer konkret idag för introduktionsavtalen måste utvecklas och anpassas till de olika branscherna.

LO:s Tobias Baudin slår fast att sjukreglerna som infördes 2008 är orimliga och omänskliga.

– Hela sjukförsäkringen behöver en grundlig reparation. En av de viktiga förändringarna är just att dagens strikta tidsgränser omvandlas till stödjepunkter, där den sjuke har tydliga rehabiliteringsrättigheter. Senast efter tre månaders sjukskrivning ska man till exempel ha rätt till en individuellt utformad rehabiliteringsplan, säger Tobias Baudin.