Nästan tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen besökte tandvården någon gång under tvåårsperioden 2010–2011.

Det är en mycket hög andel jämfört med andra länder, enligt Försäkringskassans första uppföljning av det nya statliga tandvårdsstödet som publiceras i dag, onsdag.

– Sverige införde 1974 en tandvårdsförsäkring som även täckte förebyggande vård, och var först i världen med det, säger Anna Arwidsson Hansen, analytiker vid Försäkringskassan.

Under 2011 gjorde ungefär 4,2 miljoner personer som var 20 år eller äldre (och alltså inte får gratis tandvård) minst ett besök hos tandvården. Det motsvarar 59,3 procent av befolkningen. Kvinnor går till tandläkaren i högre grad än män.

Men den som har god tandhälsa behöver knappast kolla tänderna varje år, och därför är kanske ett mer relevant mått hur många som gjort ett tandvårdsbesök under en tvåårsperiod. Det gjorde sammanlagt 72,7 procent av de vuxna svenskarna under åren 2010 och 2011. De som bor i Stockholms län och på Gotland konsumerar mest tandvård, norrbottningarna minst.

– Att Gotland ligger högt var väntat, eftersom Gotland har en äldre befolkning än andra delar av Sverige, säger Anna Arwidsson Hansen. Varför stockholmarna går mer till tandläkaren är svårare att förklara. Men de konsumerar även mer sjukvård än befolkningen i genomsnitt.

Den relativt låga tandvårdskonsumtionen i Norrbotten förklarar Försäkringskassan med långa avstånd och svårigheter att rekrytera tandläkare och tandhygienister.

Samtidigt som svenskar besöker tandvården mer regelbundet än människor i de flesta länder finns en betydande minoritet som över huvud taget inte går till tandläkare. 2009–2011 hade var femte vuxen svensk ingen kontakt med tandvården alls. Till det kommer en grupp som inte gör basundersökningar av sina tänder, utan bara uppsöker tandläkare för akuta besvär som måste åtgärdas omedelbart. Under 2009–2011 gjorde drygt 408 000 personer, eller sex procent av befolkningen, enbart akuta besök.

– Vi gör nu en specialstudie av dem som inte går till tandvården, eller bara kommer akut, säger Anna Arwidsson Hansen.

– Tidigare studier har visat att utlandsfödda, lågutbildade och låginkomsttagare mer sällan besöker tandvården. Men den nya studien, som ska vara klar efter sommaren ska ge säkrare kunskap, då vi ska kontrollera om andra, bakomliggande variabler spelar in.