Jonas Sjöstedts huvudbudskap under onsdagskvällens tal i Almedalen var entydigt:

Privata företag ska inte få plocka ut vinst ur välfärden.

De skatter som betalas in till vård, skola och omsorg ska också gå till vård, skola och omsorg och inte föras ut som vinster, slog vänsterledaren fast.

Efter att Vänsterpartiet tidigare under dagen släppt sin rapport om hur vinst i välfärden ska stoppas var det visserligen inga nyheter som Jonas Sjöstedt levererade.

Men att redogörelsen för detta förbud tog upp nära halva talets tid berodde nog inte bara på att Jonas Sjöstedt ville smörja de redan frälsta.

Flera undersökningar visar att det finns en allt starkare vilja att förbjuda vinstuttag bland väljarna – nota bene även bland borgerliga väljare.

Som ett tidigt vallöfte var alltså Sjöstedts förslag till vinststopp gångbart.

Och som en extra vädjan till osäkra väljare eller vinstmotståndare från andra partier bedyrade Jonas Sjöstedt gång på gång att partiet varken är emot privata utförare, som stiftelser eller kooperativ, eller valfrihet inom välfärden.

– Vänsterpartiet är för valfrihet i välfärden, slog partiledaren frankt fast.

Liksom, påpekade han, att privata utförare med goda idéer om hur vård och omsorg ska drivas fortfarande ska vara välkomna att etablera sig.

Men vinstintresset ska bort, och därmed även företagens rätt att etablera sig var de vill och kräva skattemedel till både verksamhet och vinstuttag.

En ny vinkel levererades dock mot slutet av Sjöstedts brandtal mot vinst i välfärden. Det var när han lyfte frågan om vinst i välfärden till att också gälla järnvägen (det är viktigare att tågen går i tid än att järnvägen får drivas privat) och apoteken (apotek och mediciner måste finnas över hela Sverige, inte bara där det lönar sig för ägarna).

Vänsterpartiet har tidigare kritiserat utförsäljning av järnväg och apotek, men om Sjöstedts ord är början hos Vänsterpartiet att ta klarare ställning för att också åter förstatliga järnväg och apotek återstår att se.

Trots att Sjöstedt under den andra halvan av sitt tal hann avverka det mesta av Vänsterpartiets övriga ståndpunkter, som att beskatta bankernas övervinster, att föräldraförsäkringen bör delas och socialförsäkringarna förändras, så framstod Vänsterpartiet denna kväll mer än vanligt som ett enfrågeparti.

Vinster i välfärden ogillas av många långt utanför Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt såg till att dra nytta av detta.