Parterna i Almedalen tycker / Tisdag. Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren har inspirerats av debatten om rättvis lönebildning hos IF Metall som han deltog i på tisdagsmorgonen. LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund passar på att ta upp sitt eget ansvarsområde, som är näringspolitik.

– Vi har redan så små löneskillnader i Sverige. Det är inte motiverat att fortsätta att höja lönerna mer för de grupper som LO lyfter fram som lågavlönande. Och sträva efter att förändra relativlönerna, säger Christer Ågren på Svenskt Näringsliv.

Han hänvisar till OECD och säger att Sverige redan har de högsta lägstalönerna och den minsta löneskillnaden. Enligt honom är en effekt av detta att det blir färre jobb i servicesektorn.

LO:s Ingela Edlund drar åt ett helt annat håll:

– I stället för låga löner vill vi se en ökad satsning på forskning och utveckling, som ger konkurrenskraftiga varor och tjänster och bra löner.

Hon vill se en satsning på att renovera miljonprogramsområdena och göra husen energisnåla. Det skulle både ge jobb och effektivare energianvändning.

Dessutom vill Ingela Edlund att fler bostäder ska byggas för att mota bostadsbristen. Och att infrastrukturen ska förbättras för att jobbresorna ska bli snabbare.