Satsa på investeringar i transporter och byggande för att bekämpa arbetslösheten och för att långsiktigt skapa en stark arbetsmarknad. Och använd statens starka finanser för att genomföra det.

Det skriver ordförandena för Byggnads, Seko och Handels i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Med sitt inlägg försöker de påverka debatten under Almedalsveckan.

– Vi har massarbetslöshet och för att komma ur den så måste vi få i gång hjulen. Det gör vi inte genom att spara oss ur krisen, säger Lars-Anders Häggström, ordförande för Handels.

Han, Byggnads Johan Lindholm och Sekos Janne Rudén vänder sig i första hand mot regeringens överskottsmål, som innebär att en procent av BNP ska sparas.

– Vi har tagit på oss en korsett av alldeles för strikta mål. Den måste vi nu justera för att öka sysselsättningen, säger han.

Lars-Anders Häggström tillägger att med utbyggd infrastruktur följer växande service. Och för att kunna vara ett attraktivt turistmål behövs bra kommunikationer.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson håller med de tre LO-förbunden. Han säger att statsfinanserna är alldeles för strama och att detta bidrar till den höga arbetslösheten.

– För oss är det kampen för full sysselsättningen som sticker ut här under Almedalsveckan, säger Karl-Petter Thorwaldsson

LO fokuserar särskilt på de långtidsarbetslösa och på ungdomsarbetslösheten. Han berättar att LO:s styrelse beslutat att sätta i gång ett särskilt projekt, som syftar till att skapa en modell för att få in unga på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att skapa något som regeringen kan komma att använda och som ser till att unga kommer in på arbetsmarknaden och stannar där.

LO:s kommunikationschef Marie Linder berättar att LO för fem–sex år sedan bestämde sig för att satsa på Almedalsveckan.

– Tanken är att få ut de kärnfackliga frågorna. Gör inte vi det som kommer inte någon annan att göra det, säger hon.

LO håller till på Hamnplan i Visby. I byggnaden som LO förfogar över kommer 57 seminarier att hållas. 14 av dem har LO som arrangör. De andra ordnas av bland annat LO-förbund, Runöskolan och Arena.

Intill LO på Hamnplan i Visby håller Kommunal till. För Kommunal är temat för Almedalsveckan ”Världens bästa äldreomsorg 2030”

– Frågan är vad som krävs för att vi ska ha världens bästa äldreomsorg till år 2030. Och vad behövs för att få folk att vilja arbeta i äldreomsorgen? säger Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare hos Kommunal.

Han berättar att Kommunal under veckan ordnar två egna seminarier och ett möte tillsammans med arbetsgivarna samt ett mingel om framtidens fack där bland annat Dag Klackenberg, Svensk Handels vd, och Centerledaren Annie Lööf deltar.

Tecknaren Robert Nyberg kommer varje dag under Almedalsveckan att göra en ny teckning för Kommunals räkning. Tidningen Arbetet publicerar bilderna fortlöpande.