Antalet anmälningar från arbetslivet till DO minskade med 28 procent första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2011, visar DO:s halvårsredovisning.

Totalt tog Diskrimineringsombudsmannen (DO) emot 360 anmälningar från arbetslivet fram till sista juni i år, mot 260 anmälningar under första halvåret 2011.

Enligt DO Agneta Broberg kan den kraftiga minskningen på arbetslivsområdet vara ett resultat av det samarbete som DO hade med arbetsgivare och fack under 2011 för att förmå dem att ta ett större ansvar mot diskriminering i arbetslivet.

Antalet anmälningar till DO har minskat med 14 procent på samtliga samhällsområden. Ett område där anmälningarna ökat är sjukvården.

Det är för tidigt att dra några slutsatser, menar Agneta Broberg.

– Att det totala antalet anmälningar minskat något kan bero på en normal variation, säger hon i en kommentar till halvårsredovisningen.

Numera hänvisar DO anmälare från arbetslivet till facket. Är man medlem ska man alltid vända sig till sitt fackförbund. Först om facket fattat beslut att inte agera kan DO tänka sig att driva fallet.

Flertalet av anmälningarna från arbetslivet handlar om etnisk tillhörighet och kön. Anmälningarna gäller både rekrytering, förhållandena på arbetsplatsen och uppsägning eller avsked.

Diskrimineringsgrunden kön är vanligast vid anmälningar om lönediskriminering, medan anmälningar som rör rekrytering ofta handlar om etnisk tillhörighet. Anmälaren hävdar att hon eller han inte fått komma på intervju eller inte gått vidare på grund av sitt utländska namn.