Urban Bäckström och Karl-Petter Thorwaldsson i Almedalen.

Foto: Henrik Montgomery

Urban Bäckström och Karl-Petter Thorwaldsson.

 

Parterna i Almedalen tycker / Måndag. Under Almedalsveckan kommer vi dagligen att presentera åsikter från fack och arbetsgivare.

Först ut är LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

LO:s ordförande väljer att ta upp ungdomsarbetslösheten.

– Arbetsmarknadens parter borde bidra till att hitta arbeten. Vi skulle kunna göra överenskommelser som underlätta att få fram arbeten till unga, säger han.

Karl-Petter Thorwaldsson hänvisar till att flera LO-förbund under våren slutit avtal om utbildningsanställningar, där bytet mellan parterna är att 25 procent av tiden ska användas för utbildning mot att ingångslönen minskas med 25 procent.

 

Svenskt Näringslivs Urban Bäckström pratar också om samarbete mellan fack och arbetsgivare. Och tänker sig att detta ska kunna utvecklas stegvis och omfatta flera frågor.

– Vi har träffat den nya LO-ledningen några gånger. Det har varit trevande, men jag upplever att det finns vissa öppningar och det vill jag ta fasta på, säger Svenskt Näringslivs vd.

LO och Svenskt  Näringsliv har redan en avsiktsförklaring som handlar om att diskutera omställning – för anställda och företag. Det ska parterna göra i höst. Och det tänker sig Urban Bäckström som en start.

– Går det bra kan vi kanske fortsätta med en diskussion om ett gemensamt förhandlingsavtal för hela arbetsmarknaden.

Urban Bäckström hoppas att fack och arbetsgivare ska närma sig varandra när det gäller systemfrågor – sättet parterna umgås på – men motsättningarna om lönebildningen kommer även i framtiden vara hårda.

Dessutom lyfter han fram att LO och Svenskt Näringsliv har liknande uppfattningar om näringspolitiska frågor som infrastruktur, energipolitik, forskning, arbetsförmedling och matchning.

– Vi förfogar inte över det politiska frågorna, men det är ändå bra om parterna är överens, säger Urban Bäckström.