Tunga lyft, monotona arbeten och buller finns på många av Gotlands arbetsplatser samtidigt som knappt hälften har gjort en bedömning av de fysiska riskerna.

Det framgår av en ny typ av arbetsmiljöundersökning som LO gjort tillsammans med LO-förbunden på Gotland. Det nya är att förbunden utarbetat en gemensam checklista för arbetsmiljön på olika arbetsplatser.

– Checklistan är en samordning av arbetsmiljöarbetet och den gör att vi se varandras behov, säger Cristina Järnstedt på LO.

Undersökningen är gjord under maj och juni på 93 gotländska arbetsplatser. Och det är arbetsplatser inom så gott som alla sektorer. Tolv förbund har deltagit. Pappers och Elektrikerna har inte varit med. Pappers för att förbundet inte har någon verksamhet på Gotland och Elektrikerna för att det inte hade resurser att vara med.

– En slutsats är att många problem är gemensamma. Det handlar bland annat om belastningsskador, brandsäkerhet, första hjälpen, företagshälsovård och introduktion av nyanställda, säger Cristina Järnstedt.

Undersökningen visar att hög arbetsbelastning och tidspress förekommer på mer än hälften av de undersökta arbetsplatserna. Tungt arbete finns på ännu fler av arbetsplatserna.

Mer än en tredjedel har inte riktlinjer för brandsäkerheten och utrymning. Nästan en tredjedel har inte varningsskyltar för att berätta om farliga kemikalier.

De övriga frågorna tar upp första hjälpen, företagshälsovård, hot och våld samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det här har fungerat. Nu ska vi fundera på om vi ska göra likadant i resten av landet. Det visar sig också att samarbetet fungerar och det kan vi ha nytta av i avtalsrörelsen, säger Cristina Järnstedt.