Den vård du får i livets slutskede beror på var i landet du bor. Därför borde all vård- och omsorgspersonal utbildas i palliativ vård, konstaterar Socialstyrelsen som presenterar nya rekommendationer för vård i livets slutskede.

Uppgifter från Nationella rådet för palliativ vård visar att antalet platser för specialiserad palliativ vård kan variera länsvis mellan 7 till 107 per 1 000 avlidna.

För att utjämna skillnaderna rekommenderar Socialstyrelsen bland annat ett kunskapsstöd där all vårdpersonal, på såväl sjukhus som på särskilda boenden för äldre, ska vidareutbildas inom palliativ vård.