Arbetsmiljöverket förbjuder arbetet på fyra psykavdelningar vid Varbergs sjukhus om inte vissa villkor uppfylls. Vite på 150 000 kronor hotar om arbetsgivaren bryter mot förbudet.

Det var den höga arbetsbelastningen och ett dåligt fungerande larmsystem som fick Kommunals och Vårdförbundets huvudskyddsombud på Varbergs sjukhus att stänga en avdelning på psykiatriska kliniken natten till onsdagen.

Nu slår Arbetsmiljöverket fast att stoppet var befogat. Myndigheten förbjuder arbetet på ytterligare tre avdelningar vid samma klinik fram till ett fungerande larmsystem installerats. Alternativet är att samtliga avdelningar bevakas av minst en väktare dygnet runt.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det funnits problem med både ordinarie larm och överfallslarmet. Det har hänt att larmet inte gått dit det skulle, eller inte gett någon alls signal.

Dessutom har arbetsbelastningen varit så hög att personalen inte hunnit med rapporteringen av allvarliga tillbud. Något som måste ske utan dröjsmål enligt arbetsmiljölagen.

Under midsommarhelgen gjordes flera nya inskrivningar med stora behov av extra vak. För varje extra vak sätts en person in. På tisdagen, då skyddsombuden lade stoppet, var inte alla vak täckta.

Sjukhusledningen har nu beslutat att byta ut larmsystemet och skaffa ett tillfälligt larm tills det nya systemet är på plats. Securitas har redan påbörjat arbetet med att installera det tillfälliga larmet och väktare ska tas in på samtliga avdelningar, enligt Christina Kovac, tillförordnad chef för psykiatrin i regionen.

Christina Kovac har full förståelse för skyddsombudens oro, men menar att det är svårt att hitta en snabb lösning på den höga arbetsbelastningen.

– Det är inte möjligt att förutse beläggningsgraden vid en akutpsykiatrisk klinik och det som sätter gränserna för bemanningen är inte ekonomiska överväganden, utan svårigheten att få tag i kvalificerad personal.