Maskande fotbollsmålvakter, fifflande schlagersångare och alla slags konsulter kommer att kunna dömas till fängelse i upp till sex år för mutbrott.

– Deltagare och funktionärer i tävlingar där man kan spela om utgången kommer att kunna dömas för mutbrott. Det ska också gälla för alla uppdragstagstagare, säger Patrik Örnsved, ämnesråd på justitiedepartmentet.

Förändringen av mutlagstiftningen är en av de nya lagar som börjar gälla. Samma dag införs ytterligare 28 lagar och vid andra tillfällen under sommaren börjar åtta andra lagar gälla. Bland de nya finns två regeländringar för sjuka och en ny lag som kan leda till mer ensidig kost för ombordanställda på fartyg.

Lagstiftningen om mutbrott ändras på flera olika sätt. Två nya slags mutbrott införs och de som kan dömas för mutbrott blir fler.

– Före lagändringen kunde alla arbetstagare dömas för mutbrott och en del uppdragstagare. Nytt är att alla slags uppdragstagare ska kunna dömas, säger Patrik Örnsved.

Han förklarar att till uppdragstagare räknas bland annat konsulter och de som har politiska förtroendeuppdrag.

Till detta kommer också deltagare och funktionärer i tävlingar som det går att slå vad om. Tidigare kunde den maskande fotbollsmålvakten dömas om han eller hon var anställd av sin klubb. Nu utvidgas kretsen av möjliga mottagare av mutor till exempelvis målvakter som inte har en anställning.

– Muta är en otillbörlig form av gåva som syftar till att påverka någon i sitt arbete. Och det handlar om att den anställde eller uppdragstagaren bryter mot plikt- och lojalitetsförhållandet med arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, säger Patrik Örnsved.

Om brottet är grovt är straffsatsen mellan sex månaders och sex års fängelse. I annat fall kan påföljden bli böter eller fängelse i högst två år.

Nya brott blir handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Handel med inflytande innebär att någon ger mutor till en närstående till en makthavare och syftet är att påverka makthavaren.

Patrik Örnsved exemplifierar vårdslös finansiering av mutbrott med att ett företag anlitar en mellanhand i ett annat land för att få hjälp. Om då mellanhanden sätter i gång att ge mutor så är det vårdslös finansiering av mutbrott, om företaget inte haft tillräckligt bra koll på sin mellanhand.

De två ändringarna av sjukreglerna är dels en tillbakagång till begreppet normalt förekommande arbete, dels ett förtydligande när det gäller arbetsgivarnas skyldighet att betala sjuklön.

– Det är oppositionen som drivit igenom förändringen till normalt förekommande arbete. Med det begreppet blir prövningen mer rättssäker. Nuvarande regler är alldeles för flexibla och ger Försäkringskassan möjligheten att hänvisa till jobb som bara finns teoretiskt, vilket kan betyda att sjuka blir av med sin ersättning, säger Kjell Rautio, utredare på LO.

Nuvarande bestämmelser säger att maten för ombordanställda på fartyg ska vara anpassade till deras religiösa och kulturella bakgrund. Den nya lagen innebär att det inte är nödvändigt att anpassa maten till de anställdas religion och kultur.

 

Fakta

Ändrad syn på arbetsförmåga

Efter 180 dagars sjukdom prövas den sjukes arbetsförmåga. Nu testas förmågan att arbeta mot ”förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden”. Kritiken mot begreppen har bland annat handlat om att det då kan handla om arbeten som är ovanliga och näst intill omöjliga att få.

Lagändringen betyder att arbetsförmågan prövas mot ”normalt förekommande arbete”. Och då handlar det om jobb som är någorlunda vanliga och möjliga att få.