Jobbfabrikens miljonvinster fick regeringen att reagera. Arbetsförmedlingen fick drygt en månad på sig att komma med ett förslag till förändringar av bidraget till fas 3-anordnare.

I dag kom Arbetsförmedlingens svar. Regeringen får inget förslag.

Tala om antiklimax.

De som tar emot fas 3-deltagare får 225 kronor om dagen för varje deltagare. Det här hör till det som har retat upp fas 3-motståndarna mest. Jobbfabriken, Sveriges största fas 3-anordnare, drar in runt 35 miljoner kronor om året i anordnarbidrag. I år plockade ägarna ut fyra miljoner kronor i utdelning på aktierna.

När det här blev känt satte Bettina Kashefi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, en tidsgräns. Arbetsförmedlingen skulle komma ett förslag till nya bidragsregler senast den 30 juni.

I dag skickade Arbetsförmedlingen över svaret. Det blir inget förslag. Då hade Arbetsförmedlingen filat på ett förslag sedan i höstas. Det hade gått 15 månader sedan Hillevi Engström för första gången sa att anordnarbidraget behöver ses över.

Nu är frågan tillbaka hos regeringen. Det återstår att se om det kommer något förslag därifrån. Om inget händer lär kritiken fortsätta.

Fas 3-deltagarna blir allt fattigare. Enligt den senaste siffran från 2011 får de i medeltal 9 200 kronor i månaden. Före skatt. Det är 400 kronor mindre än 2010. Det gör att Jobbfabrikens miljonvinsterna sticker i ögonen.

Men det var inte utgångspunkten för Arbetsförmedlingens översyn. I stället har Arbetsförmedlingen funderat på olika modeller som ska göra att fler fas 3-deltagare får jobb, eller åtminstone hamnar närmare jobben.

Från första början fick fas 3-deltagarna inte göra något som liknade riktiga jobb, men förra sommaren gjorde Arbetsförmedlingen en ny tolkning av begreppet sysselsättning. Därmed blev det tillåtet med ”arbetsnära” aktiviteter.

Den här förändringen och förstärkta lönesubventioner ska göra att fler fas 3-deltagare får jobb. Arbetsförmedlingen vill ha fler ”arbetsnära” fas 3-platser och färre platser hos anordnare som bara erbjuder mer eller mindre påhittad sysselsättning.

Problemet är bara att Arbetsförmedlingen inte kan ordna fram platser överhuvudtaget åt 20 procent av deltagarna i fas 3.

– Det är viktigt att Arbetsförmedlingen även i framtiden har tillgång till tillräckligt många anordnare och sysselsättningsplatser så att Arbetsförmedlingen kan tillgodose alla deltagares individuella behov och förbättra förutsättningarna för att flera ska få arbete, skriver biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren till regeringen.

• Jobbfabrikens nära döden-upplevelse

• De åkte ut från Jobbfabriken