Villkoren ska bli bättre för bemanningspersonal utan kollektivavtal eller som är utstationerad i Sverige från andra EU-länder. Regeringen lägger i höst en proposition som inför EU:s bemanningsdirektiv i svensk lag.

– Förslagen syftar till att skydda arbetstagarna och ge dem bättre villkor, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Propositionen innebär att de 5—10 procent i bemanningsbranschen som inte omfattas av kollektivavtal ska ha samma löne- och arbetstidsvillkor som kollegorna i det kundföretag som anlitar dem.

Alla bemanningspersonal ska också ha rätt till gemensamma utrymmen i kundföretaget, som omklädningsrum. Hyrd personal ska även kunna ta jobb i kundföretaget utan karenstid och utan att bemanningsföretaget tar ut en avgift.

När det gäller bemanningspersonal från andra länder, vilket är vanligt i byggbranschen, ska facket ha rätt att ta till konfliktåtgärder för att kräva bättre villkor än EU:s miniminivå.

Regeringen aviserar också en proposition om att arbetsgivare som utstationerar personal i Sverige ska utse en kontaktperson på arbetsplatsen och anmäla kontaktuppgifter till en avtalsslutande företrädare som inte behöver finnas i Sverige. Därmed blir det lättare för facket att hitta en motpart.

Engström bedömer att förslagen får majoritetsstöd i riksdagen.

– Det är positivt att de här förslagen som vi väntat på länge nu kommer, men det är svårt att i dag bedöma hur de kommer att fungera i praktiken, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

LO hade gärna sett krav på att arbetsgivare som utstationerar personal också ska ha en person med rätt att sluta avtal som befinner sig i Sverige.

Regeringen aviserar dessutom en parlamentarisk utredning som ska se över utstationering på svensk arbetsmarknad och en utredning om företrädesreglerna när företag säger upp personal, men sedan anlitar bemanningsföretag i stället.

Fakta

EU:s bemanningsdirektiv skulle ha varit införts i svensk lag den 5 december 2011.

EU-kommissionen har hotat att dra Sverige inför EU:s domstol om direktivet inte införs snart.

Direktivet syftar till att ge bemanningspersonal samma villkor som direktanställda i EU

Regeringen tar i sommar beslut om en lagrådsremiss och planerar en proposition i höst.