Arbetsgivare sorterar bort judar, muslimer, icke-européer, överviktiga, 55-plussare och arbetssökande som har flera barn eller har varit sjuka mycket. Det är slutsatsen i en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Effekterna är stora framför allt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket sjuka, men även födelseland och religion spelar roll, säger Per Johansson, en av forskarna bakom rapporten.

Den goda nyheten i rapporten är att arbetsgivarna inte väljer bort kvinnor systematiskt.

Diskrimineringen kan bero på två orsaker: arbetsgivarnas sympatier, eller brist på sympatier, för olika grupper och arbetsgivarnas föreställning om vad olika grupper presterar på jobbet.

– Vi tror att det handlar om båda sorternas diskriminering, men arbetsgivarnas föreställningar om vad olika grupper presterar verkar spela stor roll. De tycks vara osäkra på hur de ska bedöma vissa grupper, säger Per Johansson i ett pressmeddelande.

Rapportförfattarna har räknat ut hur mycket folk i de diskriminerade grupperna skulle behöva sänka sin lön för att ha en chans att få jobb. Det visar sig att folk som varit mycket sjuka och överviktiga skulle behöva gå ner till halva lönen, annars är deras chanser att få jobb 80 procent lägre än för andra sökande.

För judar, muslimer och föräldrar med många barn räcker det om de sänker lönen med 15 procent. Deras chans att få jobb är 25 procent lägre.

1 000 rekryterare på olika arbetsplatser i Stockholm valdes ut. 426 av dem deltog i ett experiment där de fick välja mellan två påhittade sökande till ett jobb.