Ännu är det oklart om tidsdagens skyddsstopp på en psykiatrisk avdelning i Varberg kommer att hävas eller inte. Arbetsmiljöverket inspekterade kliniken i går eftermiddag och väntas meddela sitt beslut i dag.

– Vi är klara med vår utredning och beslut kommer att meddelas under dagen, säger Jonas Hamark, jurist vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Göteborg.

Det var den höga arbetsbelastningen och ett dåligt fungerande överfallslarm som fick Kommunals och Vårdförbundets huvudskyddsombud på Varbergs sjukhus att stänga kliniken natten till onsdagen.

Några av de 16 patienterna som låg på avdelningen skrevs ut, andra fick flytta till bland annat Borås, Halmstad och Jönköping.

Sjukhusledningen har beslutat att byta ut larmet och skaffa ett nytt temporärt larm tills det nya är på plats.

– För maximal säkerhet har vi också beslutat om att ta in väktare vid de övriga avdelningarna på kliniken, säger Christina Kovac, tillförordnad chef för psykiatrin i regionen.

Christina Kovac har full förståelse för skyddsombudens oro, men understryker att det är svårt att hitta en snabb lösning på den höga arbetsbelastningen. Det krävs både en långsiktig och en kortsiktig plan för att få en hållbar lösning, menar hon.

– Det är inte möjligt att förutse beläggningsgraden vid en akutpsykiatrisk klinik och det som sätter gränserna för bemanningen är inte ekonomiska överväganden, utan svårigheten att få tag i kvalificerad personal.