Hög arbetsblastning och ett dåligt fungerande överfallslarm fick Kommunals och Vårdförbundets skyddsombud att stänga en avdelning vid psykiatriska kliniken på Varbergs sjukhus natten till onsdagen.

Skyddsombuden stoppade arbetet med stöd av arbetsmiljölagen. För hög arbetsbelastning i kombination med ett strulande överfallslarm innebär allvarlig fara för de anställdas säkerhet, anser skyddsombuden.

Samtliga patienter vid avdelning 22 vid den psykiatriska kliniken i Varberg har nu flyttats till andra vårdavdelningar inom region Halland.

Christina Kovac, tillförordnad chef för psykiatrin i regionen, har full förståelse för skyddsombudens oro.

– Jag inser också faran för personalen, säger hon. Skyddsombuden har agerat av hänsyn till arbetsmiljön.

Samtidigt är hon besviken på fackens snabba agerande.

– I helgen hade vi ett möte med facken, där vi var ense om hur vi ska åtgärda bristerna i arbetsmiljön. Ett dygn senare beslutade de att stoppa arbetet i stället.

Ett nytt överfallslarm ska installeras så fort det är möjligt, försäkrar Christina Kovac.

– Det är inte acceptabelt med ett dåligt fungerande överfallslarm på en psykiatrisk avdelning.

När det gäller den höga arbetsbelastningen vill hon avvakta besked från Arbetsmiljöverket.

– Vi sitter just nu i samtal med myndigheten bland annat om bemanningen, och vi kommer att vidta åtgärder utifrån de besked vi får.

Arbetet har inte lyckats nå skyddsombuden för kommentar.