Villkoren för kinesiska arbetare som bland annat tillverkar sommarprylar åt svenska företag har förbättrats, enligt organisationen Swedwatch. Men flera företag brister fortfarande i sitt arbete för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Organisationen granskade Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina 2005. Granskningen visade då att företagen hade noll koll på arbetsvillkoren vid tillverkningen i Kina. Clas Ohlson visste många gånger inte ens var deras fabriker låg.

Swedwatch har nu besökt fem fabriker i provinsen Guangdong i sydöstra Kina som tillverkar åt de svenska företagen. Granskningen visar att Clas Ohlson och Rusta har förbättrat sitt arbete. Även Rusta har påbörjat en uppföljning av sina sociala krav, medan Biltema och Jula har gjort mindre, enligt rapporten.

De stickprovsbesök som Swedwatch tilläts göra på fabrikerna visar att det var sämst arbetsvillkor hos Julas och Biltemas leverantörer av solstolar och luftmadrasser. Här förekom både olagligt hög arbetstid och farlig arbetsmiljö. Även vid Clas Ohlsons och Rustas leverantörer fanns brister i övertidsersättningen och säkerhetsarbetet.

Arbetsvillkoren i Guangdong har dock förbättrats i stort sedan 2005. På flera punkter följer de fem fabrikerna lagstiftningen. De anställda får kontrakt, minimilön och oftast rätt övertidsersättning. Bristen på fria fackföreningar är däremot ett fortsatt problem. Endast på en av fabrikerna kände de anställda till att det fanns en fackförening.

– Vi välkomnar den utveckling som skett sedan 2005. Men företagen behöver arbeta med att förbättra arbetsmiljön och se till att deras inköpsmetoder gynnar de leverantörer som satsar på bra arbetsvillkor, säger Kristina Areskog Bjurling på Swedwatch.