Det går inte att bevisa exakt vad som orsakade raset, anser hovrätten och friar samtliga tre chefer som tidigare dömts för dödsraset vid ett brobygge på Ådalsbanan. 

I maj 2008 miste två byggarbetare livet, två skadades allvarligt och en klarade sig med lindriga skador när gjutformen i brobygget vid Ådalsbanan havererade.

Tre personer och tre företag dömdes till stränga straff för arbetsmiljöbrott i tingsrätten.

Skanska, som var byggherre och arbetsgivare, dömdes till en rekordhög företagsbot på sex miljoner kronor. Även ett företag som konstruerat gjutformen och det företag som byggde den dömdes till företagsbot på en miljon kronor vardera.

Men också tre företrädare för de inblandade företagen fick stå till svars för sitt personliga ansvar för arbetsmiljön. Två av dem dömdes till villkorlig dom och dagsböter, medan den tredje dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst.

Nu frias alltså samtliga tre i hovrätten för nedre Norrland. Det finns flera teorier om vad som kan ha lett till raset av gjutformen, därför går det inte med säkerhet att fastställa orsaken till dödsolyckan, menar rätten.