Matteusskolan i Stockholm måste städa rent i aulan där dramaelever håller sina lektioner. I annat fall kan kommunen tvingas betala ett vite på 25 000 kronor.

Arbetsmiljöverket inspekterade skolan nyligen sedan arbetsgivaren struntat i skyddsombudets krav på städning. Myndigheten vill att kommunen städar rent bland annat i skolans aula, som anses vara så smutsig och dammig att elever och lärare riskerar att drabbas av allergiska besvär.

Golvet var täckt av stora dammråttor, de stoppade stolarna var mycket dammiga på dynor och ryggstöd, flygeln var belagd med damm och även podiets golv var smutsigt, framgår det av inspektionen.

Det innebär att eleverna inte kan utföra vissa av de nödvändiga övningar som ingår i ämnet utan att riskera sin hälsa, konstaterar Arbetsmiljöverket och kräver att kommunen tar hand om städningen innan undervisningen sätter igång efter sommarlovet.

Samtidigt hotas Stockholms stad och Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) med ett vite på sammanlagt 1 600 000 kronor om de inte gör något åt den dåliga luften i en annan skola, Kämpetorpsskolan.

För att varje klassrum, arbetsrum och personalrum ska ha tillräckligt med ren luft krävs fläktstyrd ventilation, konstaterar myndigheten.