I mars nästa år ska polisen och Transportstyrelsen redovisa hur kontrollen av yrkestrafiken på väg ska bli bättre.

Det beskedet gav infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i riksdagen i dag. Hon svarade på frågor från Peter Persson (S) om vad regeringen ska göra åt den osunda konkurrensen i åkeribranschen.

En hotad bransch med 116 000 förare i 10 000 företag, en bransch med 200 konkurser i fjol där 40 procent av företagen har problem med lönsamheten, enligt Peter Perssons beskrivning.

– De seriösa blir utkonkurrerade av de oseriösa. De ställs inför valet att själva bli oseriösa eller slås ut, sa Hillevi Larsson (S) i debatten.

Monica Green (S) talade om chaufförer från länder som Rumänien och Makedonien som utnyttjas som slavar på svenska vägar.

Peter Perssons recept för att få stopp på dumpningen av löner och arbetsvillkor är att se till svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Han pekade på Holland som ett föregångsland. Där kräver lagen att den som kör åt ett åkeri också ska vara anställd av åkeriet.

I Sverige är falska egenföretagare ett stort och växande problem. Det rör sig om chaufförer som enbart kör åt ett åkeri men utan att vara anställda.

Catharina Elmsäter-Svärd vill inte ha nya lagar och anser att hon och åkeribranschen är överens på den punkten.

– Vi har en bra lagstiftning. Problemet är när uppföljningen och tillsynen inte fungerar och när påföljden inte kommer, förklarade hon.

I mars kommer förslaget som talar om hur myndigheterna ska bli bättre på att kontrollera att lagen efterlevs. I höst kommer polisen och Transportstyrelsen med en första delrapport som talar om hur reglerna efterlevs, eller inte efterlevs, i dag.